INSCRIbETE_gal

CONVOCATORIAS ABERTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA  E  LUGO

QUE É ES-POP UP?

ES-PopUp é un programa de impulso de proxectos de economía social mediante a creación de espazos comerciais efémeros enfocados a que os proxectos participantes poidan avaliar, medir ou testar dun modo máis eficiente os seus produtos/servizos así como o seu modelo de negocio.

Ten como obxectivo Introducir novos produtos e servizos, Testar unha idea de negocio nun espazo comercial e dar a coñecer un produto ou servizo.

ONDE SE CELEBRA?

Ourense, 14, 15 e 16 de xuño de 2019

EDICIÓN CERRADA

Santiago de Compostela, 17, 18 e 19 de outubro de 2019

CONVOCATORIA ABERTA

Lugo, 24, 25 e 26 de outubro de 2019

CONVOCATORIA ABERTA

A QUEN  SE DIRIXE?

Persoas emprendedoras da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal interesadas en crear e impulsar os seus proxectos empresariais de economía social.

Proxectos de economía social promovidos por empresas do territorio transfronteirizo xa creadas e en fase de consolidación que queiran acelerar os seus proxectos ou alcanzar un salto de escala mediante novos productos, novas liñas de negocio, novos procesos de xestión, etc.

Empresas de Galicia e do norte de Portugal baixo outras fórmulas xurídicas propiedade de entidades de economía social.

FASES

FASE 1

PROGRAMA DE ASESORAMENTO E FORMACIÓN

FASE 2

CELEBRACIÓN DO EVENTO POP UP

FASE 3

PECHE POP UP

• Programa de formación grupal e individual
• Deseño dun plan de traballo individual
• Mentorización e asesoramento comercial

• Participación no evento Pop Up

• Supervisión do proxecto, vixilancia e observación durante o evento Pop Up

• Análise individual de liñas de mellora trala celebración do evento

Celebración do evento Pop Up no espazo establecido

Durante a celebración do evento levaranse a cabo accións de difusión e actos de reclamo para lograr unha maior afluencia e participación da cidadanía

Evento de peche do programa

COMO PARTICIPAR?

ES-PopUp es un programa de impulso de proyectos de economía social mediante la creación de espacios comerciales efímeros enfocados a que los proyectos participantes puedan evaluar, medir o testar de un modo más eficiente sus productos/servicios así como su modelo de negocio.