INSCRIbETE_gal

CONVOCATORIAS ABERTAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA E LUGO

QUE É ES-POP UP?

ES-Pop Up é un programa de impulso de proxectos de economía social mediante a creación de espazos comerciais efímeros. Nestes espazos os proxectos participantes poderán avaliar, medir ou testar dun xeito máis eficiente os seus productos ou servizos, así como o seu modelo de negocio.

Ten como obxectivo introducir novos productos e servizos, testar unha idea de negocio nun espazo comercial e dar a coñecer un producto ou servizo.

 

A QUEN  SE DIRIXE?

Persoas emprendedoras da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal interesadas en crear e impulsar os seus proxectos empresariais de economía social.

Proxectos de economía social promovidos por empresas do territorio transfronteirizo xa creadas e en fase de consolidación que queiran acelerar os seus proxectos ou acadar un salto de escala mediante novos productos, novas liñas de negocio, novos procesos de xestión, etc.

Empresas de Galicia e do norte de Portugal baixo outras fórmulas xurídicas propiedade de entidades de economía social.

FASES

FASE 1

PROGRAMA DE ASESORAMENTO E FORMACIÓN

• Programa de formación grupal e individual
• Deseño dun plan de traballo individual
• Mentorización e asesoramiento comercial

FASE 2

CELEBRACIÓN DOS EVENTOS  POP UP 

• Participación no evento Pop Up

• Supervisión do proxecto, vixilancia e observación durante o evento Pop Up

• Análise individual de liñas de mellora trala celebración do evento

Celebración do evento Pop Up no espazo establecido

Durante a celebración do evento vanse realizar accións de difusión e actos de reclamo para lograr unha maior afluencia e participación da cidadanía

COMO PARTICIPAR?

Participación en ES-Pop Up réxese polas condicións que se especifican nas bases.

O programa é de balde para os proxectos participantes. Poderán participar ata 8 proxectos empresariais relacionados coa economía social.