A Mostra ES POP UP de Ourense, nos medios de comunicación